Week 2018 – 35

Onaangekondigd – ongeveer tweeëneenhalve week geleden – bracht ze ons een bezoek en bleef meteen ook logeren. Het was op een warme avond en mijn schoonmoeder had bij ons gegeten. Omdat de maaltijd van het leven niet lang genoeg kan duren, stelde ik voor om naar...