Week 2017 – 03

Nog nooit heb ik iemand van de medewerkers van de afdeling ‘Bloedafname’ een tweede keer ontmoet.  Zo’n vijfenvijftig vrouwen en een man waren gedurende de afgelopen veertien jaar intiem met mij door hun naald in mijn ader te schuiven. Het gesprek dat we voeren...