Week 34-2013

Een leuk idee – voor zo ver je bij een boek over kanker het woord leuk kunt gebruiken -, om de ervaringen van medisch ethici met hun eigen kanker in een boek te verwerken. Ik schreef daarover een recensie voor het Nederlands tijdschrift voor Medische Ethiek.  Ik zal...