TwitterFacebookEmail

Week 2019 – 30

Een ingezonden brief in de Wallstreet Journal over euthanasie in Nederland. SGP-leider Kees van der Staaij heeft geklikt bij de bovenmeester. Hij denkt dat die in de Verenigde Staten woont. De kop boven het stuk meldt dat artsen in Nederland je tegenwoordig doden, maar die zou hij zelf niet bedacht hebben. Wat hij zelf wel vindt is dat het fundamentele recht op leven in Nederland momenteel bedreigd wordt. Hij zoekt steun in andere landen bij zijn strijd tegen de regelgeving in ons land, die toch op democratische wijze tot stand is gekomen. Het impliceert dat iedereen die voor de wet stemde een moordenaar is. Van der Staaij loopt daarom nu boos weg uit de klas en gaat thuis zijn grote broer halen. Als dat niet genoeg is haalt hij alle familieleden erbij, want hij heeft al opdracht gegeven zijn brief ook in andere talen te vertalen. Hij wil een internationale actie tegen Nederland op gang zien te brengen.

In de Verenigde Staten of Rusland, in de Filippijnen of China zal men er weinig aan kunnen veranderen, want de enige afspraak die alle landen in de wereld samen gemaakt hebben, is vervat in de Internationale Verklaring van de Rechten van de Mens. Wat je geloof ook is, wat voor seksuele preferentie je ook hebt, of je arm bent of rijk, of je anderen tot last ben of juist niet, of je een economische of een politieke vluchteling bent, hoe oud je ook bent, wij bewoners van deze wereld, vertegenwoordigd door onze regeringsleiders, vinden samen dat iedereen, niemand uitgezonderd, recht heeft te leven. Handtekening eronder. Dat het niet op alle punten even goed gaat  en er interpretatieverschillen zijn, moeten we op de koop nemen, maar de Internationale Verklaring van de Rechten van de Mens is zo’n beetje de enige mondiale grondwet.

Er staat in die verklaring niets over het recht om te sterven. Het zijn religies en ideologieën die zich het recht op sterven hebben toegeëigend, maar dat is in tegenstelling tot de mensenrechtenverklaring niet democratisch gebeurd en het vertegenwoordigt geen universele gedachte.

Het paradoxale van de pogingen van radicale gelovigen om anderen hun mening op te leggen is, dat ze nu juist niet het leven verheerlijken, maar iets boven en voorbij het aards bestaan: een boze God die rechter is en geen vriend. De dood vindt volgens gelovigen plaats omdat een hogere macht dat wil en daarom is het heengaan van een mens een belangrijke rite de passage. Zonder priesters, dominees of sjamanen kan er volgden radicale gelovigen geen betekenis gegeven worden aan het einde van het leven. Het is de lijdensweg die we tot het einde moeten voltooien. Maar in een samenleving waar we de grenzen van het bestaan grondig onderzocht hebben, we precies weten waaraan we dood gaan, we het lichamelijk falen vaak nog enigszins kunnen herstellen, we het sterven soms nog kunnen uitstellen door de knop niet om te draaien, waarin een gigantische medisch-farmaceutische industrie ons met toxische stoffen zoals chemokuren nog lange tijd in een fase tussen leven en dood houdt, daar is het recht op sterven al lange tijd niet meer aan de voorganger van een religieuze groep. Dat is een wetenschappelijke beslissing geworden, of liever, en dat hopen we met onze euthanasiewetgeving te bereiken, een humanitaire beslissing. Dat betekent individueel en bevrijd van het morele oordeel van anderen. Dat is iets van ieder van ons die de dood in de ogen kijkt in samenspraak met een gediplomeerd behandelaar die zich aan regels moet houden en daarop voortdurend getoetst wordt.

Yuval Noah Hariri schrijft in Homo Deus: “De moderne wetenschap en de moderne cultuur hebben een heel andere kijk op leven en dood. Die zien de dood niet als een metafysisch mysterie, en ze zien de dood zeker niet als bron voor het geven van betekenis aan het leven.” Volgens hem is het een technische uitdaging.

Voor sommige religies is het moeilijk de omslag te maken van verheerlijking van het lijden door de dood, naar verheerlijking van het leven. Als ik zo vrij mag zijn, zou ik politici zoals Van der Staaij willen adviseren, meer tijd te investeren in het recht van jonge mensen in een gezonde wereld op te groeien. Steeds opkomen voor het recht om te leven in een nicotinevrije wereld. Achter de oorzaken van de dood door diabetes aan te gaan, want suiker is anno gevaarlijker dan kernwapens, en we weten wie miljarden uitgeven om kinderen te verleiden een leven lang zoetwaren in overvloed te consumeren. Daar kan volgens mij een politieke partij vanuit een religieuze overtuiging zich profileren voor het recht op leven.

Dat doet zo’n partij niet door de euthanasie in Nederland in een krant in een land waar men de euthanasiepraktijk hier niet kent, af te schilderen als een moordpartij. Daarmee steek je namelijk het mes in de ruggen van de mensen – en van hun families – die zo graag langer hadden willen leven, maar het niet meer konden. Daarmee pleeg je karaktermoord op alle artsen die zo graag mensen zouden genezen, maar weten dat er een grens is aan wat ze vermogen en hun patiënten tot het einde willen bijstaan, ook al betreden ze dat gebied niet graag.

17 thoughts on “Week 2019 – 30

 1. Uit het hart gegrepen. En waarom wijst deze meneer de farmaceutische industrie niet aan als weliswaar in de meeste (?) gevallen een uitkomst en levensredder, maar ook helaas in veel gevallen als een griezelig uit de hand gelopen zichzelf verrijkende anonieme moordenaar? Ik zie persoonlijk de bijwerkingen van het middel H. bijvoorbeeld als een van de voornaamste doodsoorzaken bij bejaarden. Die daardoor ook nog eens vaak volkomen ten onterechte het etiket dementie krijgen opgeplakt. Ja, je gaat van dat middel kwijlen, je verliest je eetlust (niets belangrijker voor oude mensen dan eetlust…binnen no time glijden ouderen af door domweg geen trek in eten meer te hebben) , je zit de hele dag te dommelen ( niet lastig meer voor het verplegende personeel) en de kans op vallen is gigantisch vergroot. Alle griezel-scenario’s uit de jaren 50/60 voor een toekomst waarin het lot van mensen ongemerkt wordt overgenomen door instanties is al werkelijkheid geworden.

  • Helemaal eens met deze reply. De farmaceutische industrie heeft vaak bloed aan haar handen en haldol maakt oude mensen monddood.

   • Er zijn voldoende alternatieven om mensen rustig te maken zoals Valeriaan, dat heel goed werkt. Desnoods tijdelijk een hoge dosis. Desnoods Valium. Ik ben geen arts. Er zullen ongetwijfeld onschuldiger middelen zijn.
    Voor een uiterst klein percentage is het misschien effectief, maar voor mensen die er gevoelig voor zijn ( en naar mijn mening zijn de meeste mensen dat. Dit is notabene een `zwaar anti psychose middel) is het desastreus. Ik heb in mijn naaste omgeving meerdere oudere mensen gekend waar dit middel in ieder geval op geen enkele manier goed heeft gedaan. Integendeel. Ik zal hier niet in détails treden. Toch zijn het helaas artsen die dit paardenmiddel voorschrijven. Misschien omdat het hoort bij het protocol van een ziekenhuis of verzorgingstehuis? Zitten ze vast aan contracten? Krijgen ze soms een percentage? Ik heb geen idee. Bij mensen boven de 65 wordt het middel vaak ” preventief” voorgeschreven bij een ziekenhuis-opname. Ik vind het ronduit verschrikkelijk.

  • Nederland heeft een progressieve speerpunt functie op deze aardkloot. Dat zie je aan onze abortus wetgeving, onze drugs wetgeving, het homo-huwelijk. De meeste landen volgen ongeveer 30 jaar later. Zo zal dat ook gaan met onze mooie euthanasiewet. Conservatieven als meneer van de Staaij : Achteraan aansluiten aub. Eerst Trump nog even van het toneel- die snijdt zichzelf wel in de vingers- en dan kan ook de VS weer verder VOORUIT.

 2. Nog niet zolang geleden was de SGP voorstander van de doodstraf. Gelukkig voor meneer van der Staaij dat dat niet in het verkiezing programma van de SGP (meer) staat. De SGP baseerde zijn standpunt op de volgende bijbel pasage.

  “Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden; want God heeft de mens naar Zijn beeld gemaakt” (Genesis 9 vers 6)

  Niet het gij zult niet doden, maar het logisch toch dat als iemand dood dat hij dan zelf gedood word. Meneer van der Staaij weet het goed te zeggen wat abortus en de suicide wens onder de mens, dat hij zelf zijn gij zult niet doden hemel al kwijt is komt hij dan later nog wel achter.

  Benieuw of de SGP bedenkt dat het, op basis van Gods woord, toch maar weer de doodstraf moet voorstaan. Hoeven we het niet verteld te krijgen door de kerk of abortus of euthenasie wel of niet mag.

  • De doodstraf staat nog steeds in de partijbeginselen en bij de standpunten op de website van de SGP, dus je kunt moeilijk zeggen dat ze enkel vanwege het ontbreken ervan in hun verkiezingsprogramma nu ineens niet meer voor de doodstraf zijn. https://www.sgp.nl/standpunten/d/doodstraf

   (je kunt alleen op zondag niet lezen hoe de SGP over dingen denkt, want schijnbaar vindt god nadenken ook tegen de zondagsrust ingaan )

 3. Ivan, een prima stuk, en wat Van der Staaij betreft; ik denk dat God daar boven zijn hoofd schud en zegt “Kees, Kees, zo heb ik het niet bedoeld”.

 4. Ik zie u in gedachten zitten achter uw computer bij het schrijven van dit artikel, meneer Wolffers. Rook uit uw oren, speeksel op het toetsenbord van de woorden die u wel denkt maar niet neertypt. Rode konen en een vuist die geregeld op de tafel beukt. U hebt de kwaliteit om die woede niet letterlijk neer te schrijven maar op een rustige manier uw gevoelens over het epistel van Van der Staay aan het papier toe te vertrouwen. U houdt de eer aan uzelf, een eer die Van der Staay niet toekomt met zijn banale, ongefundeerde en leugenachtige wijze van schrijven. Chapeau meneer Wolffers

 5. Bovenstaande reactie van Ivan Wolffers vind ik zoveel meer hout snijden en is zoveel meer integer en to the point dan de reactie van Joepje van ‘t Hek over deze kwestie. Joepie, zo heet de man bij de burgerlijke stand, maar interessant doen is zijn vak dat zie je ook aan zijn naamsverandering in Y_Y_Youpie-ie-ie. Die kan alleen maar als een eeuwige puber tegen schenen aanschoppen en paradoxaal genoeg afgeven op het publiek dat de kaartjes koopt voor zijn voorstellingen en waar hij zijn welvaart aan te danken heeft. Nog steeds de Gooische kakker die hij altijd is geweest en waar hij ook al zijn hele leven schijnheilig tegen aan het ageren is. Hij heeft dus waarschijnlijk in de eerste plaats de pest aan zichzelf.

 6. Moeilijk, radicale ongelovigen en hun nogal gefraseerd zijn over geloof en gelovigen. En alles via het web, het platte web.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CyberChimps